Notater


Match 1 til 50 fra 77

      1 2 N√¶ste»

 #   Notater   Knyttet til 
1 ",,, Dansk teolog og topografisk forfatter; efter en √•rr√¶kke som sognepr√¶st blev han i 1735 hofpr√¶st, 1747 tillige biskop i Bergen og 1755 prokansler ved K√łbenhavns Universitet, hvor han siden 1738 havde v√¶ret ekstraordin√¶r professor i teologi.
Pontoppidan er blandt de betydeligste kirkelige personer i statspietismens periode under Christian d.6., og hans omfangsrige forfatterskab sp√¶nder over geografi og topografi, historie og folklore. S√¶rlig kendt er Pontoppidans DEN DANSKE ATLAS, grdl. af ham med 2 bind og fortsat af Hans De Hofman. ,,,,, I den teologiske del af forfatterskabet blev SANDF√ÜRDIGHED TIL GUDSFRYGTIGHED" (1737) af s√¶rlig betydning som katekismeforklaring, skrevet p√• Christian d.6.'s anmodning som standard for den nyindf√łrte konfirmaionsundervisning. Dette skrift dannede skole i Danmark i 50 √•r og i Norge i 100 √•r og er nok den bog af en dansk forfatter der er trykt i flest eksemplarer; v√¶rket er tillige oversat til en r√¶kke sprog. Herudover er Pontoppidans vigtigste b√łger opbyggelsesbogen TROENS SPEIL (1727), romanen MENDOZA (3 bd., 1742-43) og pastorall√¶ren COLLEGIUM PASTORALE PRACTICUM (1757)"

Citat "Den Store Danske Encyclop√¶di" 
Pontoppidan, Erik (I50)
 
2 1834/1845 husmand i Herningby Engelbrethsen, Christen (I27)
 
3 1892: Str√łmpev√¶ver. 1908: Bager i Hammerum Bjerregaard, Niels Pedersen (I23)
 
4 1912: Mejerist. (Uddannet på Vattrup mejeri. Senere ansat på Sunds Mejeri) Kilde: Vielsesattest og Niels B Juul.
1916: Cementst√łber. Kilde: F√łdsel/d√•bs-reg. Niels B. Juul.
Ca 1917: Ansat agent ved skrædderforretning i Sunds. (Trikotagefabrikant) Kilde: Niels B. Juul og Bitten)
1931: Bogholder. Adresse: Enghavevej 23, Herning. Kilde: Konfirmationsreg. Niels B. Juul
1936: Bor Lykkesvej 18, Herning. Kilde: D√łdsfaldsreg. Herning Sogn. 
Juul, Anders (I20)
 
5 Admiralitetssekret√¶r og Kancellir√•d i K√łbenhavn Reiersen, Niels Lunde (I48)
 
6 Anders Juuls mor forsvandt fra hjemmet da han var helt lille. Da faderen, Jens Andersen Juul, var rejsende handelsagent m√•tte Anders passes hos forskellig familie. Trods ih√¶rdig s√łgen er det ikke lykkedes at finde spor efter Mette Kirstine Nielsen. Det forl√łd at hun muligvis kunne v√¶re rejst til Amerika. (Kilde: Hanne Juhl)
Der var stor aldersforskel p√• for√¶ldrene da de blev gift. De var de henholdsvis 39 og 21 √•r. 
Juul, Anders (I20)
 
7 Apoteker i Nakskov. Indehaver af "Det Gamle Apotek", Axeltorv 3, 4900 Nakskov, fra 1848 - 1868. Pontoppidan, Frederik Andreas Valdemar (I16)
 
8 Arbejdede som former p√• Jernst√łberiet i Nyk√łbing Mors. N√•ede at holde 25 √•rs jubil√¶um. Da hans arbejdsevne sv√¶kkedes, tog de fat p√• en lille Viktualieforretning i √ėstergade. S√łrensen, Frits (I83)
 
9 Biskop i Bergen. Professor og prokansler ved K√łbenhavns Universitet. Flittig forfatter. Pontoppidan, Erik (I50)
 
10 Boede omkring √•r 1780 p√• g√•rden "S√łndergaard" der l√• omkring Fr√łslev og Els√ł p√• Mors. Var sandsynligvis f√¶stebonde og hoveripligtig til Fr√łslevgaard. S√łndergaard, Niels Christian Jensen (I90)
 
11 Boghandler Pontoppidan, Christian Frederik (I14)
 
12 Boghandler. Havde "Ehlerts Boghandel" i Bogense, sammen med sin kone. Hald, Mogens (I56)
 
13 Boghandler. Drev "Ehlerts Boghandel" i Bogense med sin mand. Pontoppidan, Gerda (I8)
 
14 Boghandler. Havde Mackeprangs Boghandel i Langgade, Nyk√łbing Falster Pontoppidan, Svend (I10)
 
15 Bogholder, Justitsr√•d. Reiersen, Jens (I102)
 
16 Bonde. Ejer af gården Klingenberg i Odense.
Fra Aaby, vistnok Vester Aaby i Salling herred p√• Fyn (ved F√•borg). Han blev grebet af tidens nye tanker (evangelismen), solgte sin g√•rd og flyttede til Odense. Var ked af den "viderv√¶rdighed og tumult", som grevens fejde f√łrte med sig, ikke mindst p√• Fyn. Desuden havde han af k√¶rlighed til det klare evangelii lys besluttet at opofre sine tvende s√łnner til Herrens tjeneste og skaffe dem en god opdragelse. Han k√łbte da en g√•rd straks ved kirken og skolen beliggende, kaldet Klingenberg, og levede der som borger og slagter i Odense. Ellers vides intet om ham. 
Lauridsen, Jesper (I55)
 
17 Borgmester i Nyk√łbing Falster fra 1859-1877. Byfoged, Etatsraad. (Er et enkelt sted beskrevet v√¶rende uddannet Cand.jur.) Pontoppidan, Carl Ludvig Ferdinand (I44)
 
18 Borgmester i Roskilde. Lunde, Niels Hansen (I104)
 
19 Bror til Carl Ludvig Ferdinand Pontoppidan (1815 - 1877) som var Borgmester i Nakskov. Pontoppidan, Frederik Andreas Valdemar (I16)
 
20 Bror til Frederik Andreas Valdemar Pontoppidan, som var Apoteker i Nakskov Pontoppidan, Carl Ludvig Ferdinand (I44)
 
21 Cancellie Assessor. Borgmester i Nakskov, Justitsraad, Birkedommer, Herredsfoged og Skriver i Lollands S√łnderherred. Pontoppidan, Erik Peter (I42)
 
22 Christian og Marie er f√¶tter og kusine, da deres f√¶dre er br√łdre. Familie (F7)
 
23 Commandeur Capitaine i S√łe-Etaten. Pontoppidan, Christian Frederik (I45)
 
24 Datter af Christen Christensen som var Sognepr√¶st i Fraugde (Odense amt). Christensdatter, Sarah (I64)
 
25 Drev "Mackeprangs Boghandel" i Langgade, Nyk√łbing Falster, sammen med sin mand. Pontoppidan, Anna Margrethe (I11)
 
26 Efter samtale med Niels Bjerregaard Juul Kilde (S4)
 
27 Er f√łdt Emmy Katrine Engelbrecht Pedersen, men har i 18/6 - 1905, taget efternavnet Bjerregaard.
Dette skete iht. en ny navnelov i 1904 som,, "for f√łrste gang √•bnede mulighed for navneforandring. Efter loven kunne man √©n gang i livet f√• √¶ndret sit efternavn mod betaling af 4 kroner. Der var flere muligheder for at f√• et nyt sl√¶gtsnavn. Et navn kunne bevilges, hvis ans√łgeren dokumenterede, at navnet havde v√¶ret almindeligt brugt i sl√¶gten gennem flere generationer eller hvis ans√łgeren havde indhentet tilladelse fra alle nulevende b√¶rere af navnet. En anden mulighed var, at v√¶lge et helt nyt navn, som ikke tidligere havde v√¶ret brugt i landet. I den forbindelse blev der udarbejdet en liste med flere tusinde forslag til nye sl√¶gtsnavne. Samtidig blev der lavet en liste med beskyttede efternavne, som andre ikke kunne f√•. Listen over beskyttede navne frem til 1987 kan ses i Lovtidende"

Kilde: Wikipedia 
Bjerregaard, Emmy Kathrine Engelbrecht Pedersen (I21)
 
28 Er f√łdt Niels Pedersen, men har i 18/6 - 1905, taget efternavnet Bjerregaard.
Dette skete iht. en ny navnelov i 1904 som,, "for f√łrste gang √•bnede mulighed for navneforandring. Efter loven kunne man √©n gang i livet f√• √¶ndret sit efternavn mod betaling af 4 kroner. Der var flere muligheder for at f√• et nyt sl√¶gtsnavn. Et navn kunne bevilges, hvis ans√łgeren dokumenterede, at navnet havde v√¶ret almindeligt brugt i sl√¶gten gennem flere generationer eller hvis ans√łgeren havde indhentet tilladelse fra alle nulevende b√¶rere af navnet. En anden mulighed var, at v√¶lge et helt nyt navn, som ikke tidligere havde v√¶ret brugt i landet. I den forbindelse blev der udarbejdet en liste med flere tusinde forslag til nye sl√¶gtsnavne. Samtidig blev der lavet en liste med beskyttede efternavne, som andre ikke kunne f√•. Listen over beskyttede navne frem til 1987 kan ses i Lovtidende"

Kilde: Wikipedia 
Bjerregaard, Niels Pedersen (I23)
 
29 Er s√łster til Hedevig Elisabeth Lovise Kirstine Reiersen der er gift med Christian Frederik Pontoppidan. Reiersen, Johanne Elisabeth (I49)
 
30 Er s√łster til Johanne Elisabeth Reiersen som er gift med Niels Lunde Reiersen. Reiersen, Hedevig Elisabeth Lovise Kirstine (I46)
 
31 fremst: 17 Okt 1820 Herning kirke
vacc: 15. Aug 1825 af Gunst
konfirmation: karakterer: g i kundskab, mg i opf√łrsel.
F1860 Gjellerup sogn, Bjerregaard by: P.L. 40 √•r gl, *i Herning,Jordbruger 1862: Husmand i Gr√łderis, Herning sogn. F1870 Gjellerup sogn, Bjerregaard
P.L. 50 √•r gl. Husmand med familien. 
Larsen, Peder (I68)
 
32 Fr√łagent ved Jysk Markfr√łkontor i Randers. (Solgte markfr√ł til b√łnder) Juul, Jens Andersen (I22)
 
33 F√łdt i Sunds, men familien flyttede efter f√• √•r (i 1919) til Herning.
Det var meningen at Niels skulle træde i sin faders fodspor på trikotagefabrikken, men desværre gik den fallit i 1935-36'. I stedet fik Niels arbejde i "E.Nobels Tobaksdepot". Her var C.V bestyrer. (senere onkel CV)

I efter√•ret 1939 gik russerne ind i Finland. Tyskland og Rusland havde forinden indg√•et en venskabs/ikke-angrebspagt, der gjorde, at tyskerne uhindret kunne indtage Polen og russerne angribe Finland. Det skabte s√• meget opstandelse i Skandinavien, at Finland var blevet angrebet, at frivillige fra hele Norden meldte sig til at st√łtte finnerne i kampen mod russerne. Heraf var ca 1000 danskere.
P√• den baggrund meldte Niels sig og tog til Finland som 23-√•rig i november 1939. Han havde dog tidligere trukket frinummer og havde derfor ingen milit√¶rtr√¶ning. Den fik han deropppe - som oftest indend√łrs, da det fr√łs 30 grader udenfor (Vinterkrigen). De fik 4 kr om dagen i l√łn. Niels var ikke direkte involveret i krigshandlinger. Han fungerede som menig vagtkommand√łr og deltog i flere patruljer.
Det blev en krig som finnerne tabte, dog f√łrst efter at have ydet kraftig modstand. De frivillige danskere blev efter hjemkomsten hyldet som helte.
Niels kom efter hjemkomsten i marts 1940 tilbage til "E.Nobels Tobaksdepot". 1-2 uger senere, d. 9.april, besatte besatte tyskerne Danmark.
Arbejdet i cigarforretningen gik ikke s√• godt, bla fordi tobak, pga krigen, var blevet en mangelvare. Niels stoppede derfor med at arbejde der. Imens Niels var i Finland blev s√łster Bitten k√¶reste med CV. (deraf det senere navn "onkel CV")

Herefter tog Niels arbejde ved Pindstrup mosebrug i Stenvad, Djursland. Her kunne ejeren, La Cour, godt lide hans fine Finlandpapirer og han blev derfor n√¶stkommanderende under afd.chefen. Niels var der i 3 s√¶soner og havde en god tid der. Der var over 100 ansatte og de producerede presset√łrv/√¶ltet√łrv, som der var stor eftersp√łrgsel p√• under krigen.
Samtidig med at han var daglig leder p√• fabrikken, var Niels aktiv i modstandsbev√¶gelsen hvor han var med til nedkastninger, pakning og afsendelse af v√•ben. I Pindstrup spr√¶ngte Niels og La Cours s√łn sammen en damptromle i luften, som tyskerne havde beslaglagt. Eksplosionen var s√• kraftig at taget lettede p√• et hus ved siden af.

Efter krigen blev ledende modstandsfolk tilbudt en karriere i forsvaret. Niels startede på Officersskolen for modstandsfolk i 1945-46.
Som ung Premierl√łjtnant m√łder han f√• √•r efter krigen Grethe Mariane Goth i Tivoli i K√łbenhavn. De bliver gift i 1948.
I 1949 og 1951 f√•r de 2 b√łrn, Anders og Mette
I ca 1956 bygger de hus p√• Vibevej 11, Frederecia. (Her bor Niels og Grethe til deres d√łd i 2005 og 2001)
I 1957-58 tog Niels som kaptajnl√łjtnant til USA p√• et ¬Ĺ √•rs officerskursus i Fort Benning, Georgia. Det havde til form√•l at tr√¶ne taktik og styring af en "battlegroup" (lidt st√łrre en en bataljon).

I 1968 gjort tjeneste p√• Cypern. 
Juul, Niels Bjerregaard (I5)
 
34 Gaardejer Juul, Anders Jensen (I114)
 
35 Gift med sin f√¶tter. Pontoppidan, Marie Elisabeth (I15)
 
36 Gift med Typograf JensVictor Nutzhorn Hansen, f. 2. juni 1885. Boede i Nyk√łbing Mors. S√łrensen, Nielsine Petrea (I96)
 
37 Godsforvalter - Hans f√łdested og for√¶ldre er ukendte. Han studerede hjemme og udenlands og blev s√• forvalter p√• rigsr√•d Christen Holcks godser i Sydfyn, samlet om Brobygaard i S√łnder Broby sogn. Samtidig var han ogs√• forvalter p√• gev√¶rfabrikken i Brobyv√¶rk, som var anlagt af rigens marsk Anders Bille, og som senere blev "ruineret" af Karl Gustavs svenskere. Han blev 1. gang gift 1596 med Karen Madsdatter, som d√łde 1597 p√• barselseng tillige med barnet. Med "hans anden √¶gteven", Anna Lauridsdatter, hr. Laurids Jespersens datter af Espe havde han bryllup 1598. Om hende vides i√łvrigt kun, at hun sad enke i n√¶sten 40 √•r, idet hun f√łrst d√łde juledag 1670, da hun havde levet 90 √•r, 9 m√•neder og 2 uger; hun skulle alts√• v√¶re f√łdt 11. marts 1580. Hun opholdt sig ved sin d√łd hos sin yngste datter Sara p√• Taager√łd ved K√łge og blev begravet i Lidemark kirke samme sted.Af hendes (og Erik Knudsens) 12 b√łrn levede 8, som "gjorde hende til en m√¶rkv√¶rdig stammemoder". √•√ė√•De optog efter deres f√łdesogn navnet Pontoppidan og blev stamf√¶dre til den s√•kaldte √¶ldre sl√¶gt Pontoppidan. (Pontoppidan er afledt af det latinske ord for byen Broby p√• Fyn) Knudsen, Erik (I67)
 
38 Godsforvalter Erik Knudsens "anden √¶gteven". Gift i 1598. Datter af Hr. Laurids Jespersens af Espe. Om hende vides i√łvrigt kun, at hun sad enke i n√¶sten 40 √•r, idet hun f√łrst d√łde juledag 1670, da hun havde levet 90 √•r, 9 m√•neder og 2 uger; hun skulle alts√• v√¶re f√łdt 11. marts 1580. Hun opholdt sig ved sin d√łd hos sin yngste datter Sara p√• Taager√łd ved K√łge og blev begravet i Lidemark kirke samme sted.Af hendes (og Erik Knudsens) 12 b√łrn levede 8, som "gjorde hende til en m√¶rkv√¶rdig stammemoder". De optog, efter deres f√łdesogn, navnet Pontoppidan og blev stamf√¶dre til den s√•kaldte √¶ldre sl√¶gt Pontoppidan, der nu ikke er talrig mere. Navnet Pontoppidan er afledt af det latinske udtryk for byen Broby p√• Fyn. Lauridsdatter, Anne (I53)
 
39 Grethes biologiske mor er Cecilie S√łrensen, lilles√łster til Frederikke. Cecilie blev i en tidlig alder skilt og Grethe kom derfor i pleje hos sin moster og onkel. Det var dem hun ans√• for at v√¶re sine for√¶ldre. Grethe er f√łdt Grethe Mariane Bek Jensen, men tog sin moster og onkels efternavn, Goth, 26/9-1942 (Navne√¶ndring iflg Kgl Bevilling) Goth, Grethe Mariane (I6)
 
40 Grosserer i K√łbenhavn Reiersen, Andreas (I47)
 
41 G√•rdejer i Holing. Larsen, Christen (I76)
 
42 G√•rdejer og Sognefoged Cortsen, Jens (I87)
 
43 G√•rdejer. Christensen, Lars (I74)
 
44 G√•rdejer. Ejer af "S√łndergaard" omkring Fr√łslev/Els√ł, Mors. Solgte den senere og k√łbte i stedet en g√•rd p√• Fr√łslevgaards Vang. S√łndergaard, J√łrgen Jensen (I85)
 
45 G√•rdmand i Lund. Christensen, Troels (I80)
 
46 G√•rdmand i Lundgaard. Troelsen, Clemmen (I78)
 
47 Hestehandler Jensen, Jens Bek (I108)
 
48 Hun er datter af g√•rdmand Niels Jensen og hustru Mette Kirstine Jensdatter i Gullestrup.F1860: Gjellerup sogn, Bjerregaard by: J.N.,g, 39, * i Herning sogn Nielsdatter, Johanne (I69)
 
49 Husfoged p√• S√łnderborg Slot Danielsen, Peter (I59)
 
50 Huslig uddannet. Tog som sine to √¶ldre s√łstre til Vejle hvor hun tjente nogle √•r. Blev sidenhen damefris√łrinde og drev selv forretning i 16 √•r. S√łrensen, Wilhelmine Frederikke (I19)
 

      1 2 N√¶ste»